Právní doložka

Copyright, ochranné známky


Materiály, informace a vyobrazení publikované na webových stránkách www.milenka.cz. jsou chráněny autorským zákonem. Žádná část webových stránek, zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu, rozdělení kategorií a parametrů, nesmí být zkopírována mechanickou nebo elektronickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Informace a vyobrazení uvedené na internetových stránkách mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy firem a společností, označení výrobků a služeb mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

 

Nakládání s osobními daty a jejich ochrana


Kupující zaškrtnutím políčka "Souhlasím s uložením osobních dat uvedených v tomto formuláři do informačního systému Milenka.cz." při registraci do internetového obchodu potvrzuje svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracoval údaje uvedené v tomto formuláři do svého informačního systému za účelem zpracování obchodního případu a k marketingovým účelům a tento informační systém provozoval na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování svých obchodních aktivit, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakékoli použití údajů je vymezené rámcem a účelem provozování obchodních aktivit provozovatele, sledující zájem registrovaného zákazníka a zkvalitnění služeb provozovatele. Osoba, která vyplnila registrační formulář se stává registrovaným zákazníkem a má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Provozovatel ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona. Provozovatel uvádí, že je sám výhradním zpracovatelem výše zmiňovaných údajů. Provozovatel považuje veškerá osobní data svých zákazníků za přísně důvěrná a zaručuje se, že neumožní jejich zneužití či předání třetí osobě. Výjimku je poskytnutí údajů externím dopravcům, kterým jsou údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží. 

 

Odpovědnost


Milenka.cz nenese vůči druhé straně žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, vzniklé použitím informací internetových stránek jejích či odkazovaných, včetně (nikoli však výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost neposkytuje žádné záruky či garance kromě záruk vyplývajících přímo ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na internetových stránkách www.milenka.cz nelze chápat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud ovšem zákazník takové prohlášení neobdržel od Milenka.cz v písemné podobě. Upozorňujeme, že informace uvedené u produktů a služeb na internetových stránkách obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran. Mohou obsahovat typografické chyby či věcné a technické nepřesnosti a mohou být a jsou aktualizovány bez předchozího upozornění. Milenka.cz si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit produkty a služby na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.